CONTACONTOS “PACO PAPÁN”

Este luns en Augapesada e o martes en Bugallido tivemos sesión de contacontos co libro “PACO PAPÀN”.
Paco Papàn empéñase en atopar un traballo á súa medida e proba diferentes oficios, durante os setes días da semana, que indican o discorrer do tempo e o peche do ciclo en que se completa a independencia do protagonista.
Para rematar a sesión, realizamos un calendario semanal.