CAMPAMENTOS

Cando chegan as vacacións escolares, moitos país e nais atópanse co problema de que eles traballan, mentres que xs seus/súas fillxs están de vacacións.
En Órbita Infantil buscamos sempre as mellores propostas tanto dentro como fóra do noso centro.
Todxs sabemos que o xogo é a ferramenta de traballo dos rapaces e rapazas no seu desenvolvemento cognitivo e psicomotor, ademais de favorecer o seu proceso de socialización e interactuación co medio que os rodea. Queremos ir un paso mais alá, buscamos a organización de campamentos divertidos que conleven a educación e o crecemento afectivo e emocional dous nenos e nenas cos que traballamos, pretendendo lograr que sexan mais felices e desenvolvan de xeito apropiado todas as súas habilidades sociais.
Hai moitas razóns para levar ao teu/túa fillx aos nosos campamentos,

  • É unha opción para axudar a conciliar a vida laboral e familiar, isto facilítao o que se desenvolva no teu mesmo pobo ou en lugares moi próximos, ao que podes acceder diariamente a levalx e recollelo.
  • Temos unha programación detallada e adaptada á súa idade, estruturada e elaborada por profesionais dá educación, onde combínanse de xeito equilibrado todo tipo de actividades.
  • A programación vai encamiñada a favorecer o desenvolvemento das habilidades emocionais e sociais, á vez que se divirten, aprenden a valorarse e a coñecer as súas emocións.
  • Todas as actividades son moi prácticas, lúdicas e creativas.
  • X teu/tua fillx está atendido todo o tempo da súa estancia por profesionais con acreditada experiencia e formación ( podes ver os perfís dos profesionais en……)
  • Axudan á socialización, á adquisición de hábitos, a compartir, ordenar….
  • Se necesitan a nosa axuda nas súas tarefas escolares, téñena.
  • É alcanzable a todxs, xa que nos adaptamos a todas as circunstancias.
  • As temáticas van encamiñadas a lograr momentos inesquecibles que axudan ao crecemento persoal.