30 xaneiro

Día Escolar da non Violencia e da Paz.

8 marzo

Día Internacional da Muller.

15 marzo

Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.

Do 9 ao 13 marzo

Semana da Prensa.

7 abril

Día Mundial da Saúde.

Entre o 20 e 24 abril

Semana do Libro.

2 maio

Día Internacional contra o Acoso Escolar.

9 maio

Día de Europa.

Do 11 ao 15 maio

Semana das Letras Galegas.

5 xuño

Día Mundial do Medio Ambiente.

20 novembro

Día Universal da Infancia.

25 novembro

Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

Do 2 ao 9 decembro

Conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.

3 decembro

Día Internacional das Persoas con Discapacidade.

10 decembro

Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.