ANIMACIÓN Á LECTURA

Que É A ANIMACIÓN Á LECTURA?

É unha actividade na que se pretende o achegamento do neno aos libros dunha forma creativa, pracenteira e lúdica.

O obxectivo xeral é desenvolver no neno o hábito de ler, de maneira que a lectura convértase nunha actividade pracenteira e ao mesmo tempo buscamos alcanzar obxectivos mais concretos tales como:

 • Que os nenos desenvolvan a capacidade de escoitar, comprender e reter.
 • Que desenvolvan a capacidade creativa e analítica.
 • Que descubran fisicamente o libro.
 • Que relacionen o oral e o escrito.
 • Que comprendan o libro.
 • Que reflexione sobre os valores, actitudes e que sexan críticos.
 • Que a lectura sexa un estímulo.

As actividades ao redor da lectura son innumerables e moi variadas.

 • Antes e despois da lectura do libro.
 • Conta contos.
 • Talleres de creacións: marcapáxinas, separadores…
 • Concursos.
 • Recomendacións para ler en casa.
 • Buscar a lectura adecuada a cada idade e acada período de tempo.

A metodoloxía para que a actividade sexa motivadora, será moi activa e participativa e deberase desenvolver distintas técnicas:

 • Técnica de impregnación (ambiente propicio para a lectura).
 • De escoita activa (potenciar habilidades para realizar unha escoita e unha lectura eficaz).
 • Narración oral (favorecer o modo creativo).
 • Técnicas de lectura (colectiva, silenciosa…).
 • Técnicas de presentación.
 • Técnicas de creación e recreación.
 • Técnicas de poslectura.
 • Xogos ao redor da lectura (crebacabezas, quebracabezas…).

Ademais de todo isto é moi importante e necesario que se lea na contorna familiar, por que? A lectura é unha fonte de información, de liberdade, de imaxinación.

Os beneficios son moitos e moi bos:

 • Unha persoa informada, dificilmente é manipulable.
 • A través da lectura coñecemos outros mundos, paisaxes, xentes…
 • Intensifica os lazos afectivos, se a lectura compartímola, abre espazos para falar cos nosos fillos, escoitalos e que nos escoiten.
 • É nosa aliada no éxito escolar.

Para conseguir todo isto, debemos promover o hábito de ler, por que O LECTOR NON NACE, FAISE.