CAMPAMENTOS

Cando chegan as vacacións escolares, moitos país e nais atópanse co problema de que eles traballan, mentres que os seus fillos están de vacacións.

En Órbita Infantil buscamos sempre as mellores propostas tanto dentro como fóra do noso centro.

Todos sabemos que o xogo é a ferramenta de traballo dos rapaces e rapazas no seu desenvolvemento cognitivo e psicomotor, ademais de favorecer o seu proceso de socialización e interactuación co medio que os rodea. Queremos ir un paso mais alá, buscamos a organización de campamentos divertidos que conleven a educación e o crecemento afectivo e emocional dous nenos e nenas cos que traballamos, pretendendo lograr que sexan mais felices e desenvolvan de xeito apropiado todas as súas habilidades sociais.

Hai moitas razóns para levar ao teu fillo aos nosos campamentos,

  • É unha opción para axudar a conciliar a vida laboral e familiar, isto facilítao o que se desenvolva no teu mesmo pobo ou en lugares moi próximos, ao que podes acceder diariamente a levalo e recollelo.
  • Temos unha programación detallada e adaptada á súa idade, estruturada e elaborada por profesionais dá educación, onde combínanse de xeito equilibrado todo tipo de actividades.
  • A programación vai encamiñada a favorecer o desenvolvemento das habilidades emocionais e sociais, á vez que se divirten, aprenden a valorarse e a coñecer as súas emocións.
  • Todas as actividades son moi prácticas, lúdicas e creativas.
  • O teua fillo está atendido todo o tempo da súa estancia por profesionais con acreditada experiencia e formación (podes ver os perfís dos profesionais en……).
  • Axudan á socialización, á adquisición de hábitos, a compartir, ordenar….
  • Se necesitan a nosa axuda nas súas tarefas escolares, téñena.
  • É alcanzable a todos, xa que nos adaptamos a todas as circunstancias.
  • As temáticas van encamiñadas a lograr momentos inesquecibles que axudan ao crecemento persoal.