3,2,1: ESCULTURA

Moi boas familias! Neste segundo día no colexio Monte dos Postes…